Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

  Pečovatelská služba Prachovice


Dům s pečovatelskou službouChrudimská 20
 538 04 Prachovice
dps@obecprachovice.cz
tel.: 469 663 226

         POPIS  REALIZACE  POSKYTOVANÉ  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY

Název organizace a základní údaje:

Pečovatelská služba obce Prachovice

adresa:                                     Chrudimská 20, 538 04 Prachovice
tel.:                                          469 663 226
fax.:                                         469 660 883 (obec Prachovice)
e-mail:                                      dps@obecprachovice.cz
www stránky:                             http://www.obecprachovice.cz
sídlo pečovatelské služby:           Dům s pečovatelskou službou v Prachovicích
zřizovatel pečovatelské služby:   Obec Prachovice, Chrudimská 50, 538 04

Pečovatelská služba se poskytuje na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách vyhlášky č. 505/2006 Sb., která upřesňuje rozsah služeb a výši úhrad. Je poskytována v terénní formě v domácnostech klientů, včetně domácností klientů v Domě s pečovatelskou službou v Prachovicích (dále jen DPS).
 

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba poskytována)

Organizace zajišťuje PS klientům od 50 let, kteří potřebují alespoň částečnou pomoc druhé osoby, a kterou jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Organizace dále zajišťuje PS rodinám s dětmi, především pak rodinám s trojčaty a vícerčaty, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby – rodinám s trojčaty, případně vícerčaty je služba zajišťována zdarma.
 

Jednání se zájemcem o službu:

Jednání se zájemci o PS vede sociální pracovnice.

Cílem jednání se zájemcem o službu je:

 • srozumitelným způsobem seznámit zájemce se systémem, způsobem a podmínkami poskytování dané služby, včetně úhrad. 
 • zjištění, co zájemce od sociální služby očekává, jeho osobní cíle, kterých má být při poskytování služby dosaženo, zda nabízené služby uspokojí jeho potřeby a zda jsou pro něj podmínky této služby přijatelné.
 • zjištění, zda existuje soulad mezi očekáváním zájemce a nabízenými službami.
   

Při sjednávání pečovatelské služby v naší organizace postupujeme následovně:

1.) Sociální pracovnice navštíví po předešlé domluvě zájemce o službu v jeho domácnosti (Sociální šetření), nebo jej přijme na svém pracovišti, v budově Domu s pečovatelskou službou v Prachovicích, Chrudimská 20. Pokud má zájemce požadavek, aby byl přítomen rodinný příslušník, či jiná jemu blízká osoba, je mu vyhověno. Při sjednávání návštěvy je zájemci tato možnost nabídnuta.

2.) Sociální pracovnice zájemce vyslechne a nechá jej definovat, co od služby očekává. Zároveň zjistí, co zájemce o službě již ví. Následně informace doplní a upřesní, co je naše zařízení schopno nabídnout.

Zájemci musí být poskytnuty tyto základní informace:

 • rozsah poskytovaných služeb
 • časová možnost využití služby
 • úhrada za poskytovanou službu
 • o uzavření Smlouvy o poskytování PS
 • o ukončení smlouvy
 • o možnosti přístupu k vyřizování stížností 
 • o kontaktním místě zařízení

Základní informace je oprávněna podat službu konající pečovatelka (v nepřítomnosti sociální pracovnice) následně domluví termín schůzky (sociální šetření v domácnosti žadatele) se sociální pracovnicí.

Základní činnosti pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pracovnice poskytuje pomoc při oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka, přesunu na vozík, polohování, podávání jídla a pití, pomoc při chůzi apod.

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pracovnice poskytuje podle potřeb uživatele pomoc, dopomoc nebo dohled při osobní hygieně – pomoc při mytí, použití WC apod.

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

V případě zájmu uživatele zajišťuje pracovnice dovážku nebo donášku jídla nebo pomáhá při přípravě a podávání jídla a pití.

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

Po domluvě s uživatelem zajišťuje pracovnice pomoc s úklidem, údržbou domácnosti a osobních věcí, malé i velké nákupy, běžné pochůzky (např. pošta, lékárna apod.), praní a žehlení osobního a ložního prádla atd.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pracovnice doprovází uživatele k lékaři, na úřady, na kulturní a společenské akce apod.

Dále poskytujeme nad rámec základních činností fakultativní činnosti: 

 • pomoc s přípravou osobních věcí klienta při nástupu do domova důchodců, nemocnice
 • přemytí jídlonosičů
 • dovoz uživatele služebním automobilem
   

Nabídka činností Pečovatelské služby Prachovice

♦  Zde je ceník ke stažení (*.DOC).