Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Veřejné dětské hřiště v Prachovicích


Provozní doba

od května do září           od 8:00 do 19:00 hod
 duben a říjen                od 9:00 do 18:00 hod

Veřejné dětské hřiště v Prachovicích


Návštěvní řád

Na dětském hřišti je zakázáno:

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody podle OZ).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu zřizovatele.
 • Užívat zařízení a jeho příslušenství jiným způsobem, než pro který bylo konstruováno.

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat pořádek a čistotu.
 • Hlásit případné závady na zařízení provozovateli hřiště.

Děti do věku 6 let musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Herní prvky:

Herní sestava UNI                                       3 – 14 let
Houpačka Hnízdo                                        3 – 14 let                Max 50 kg
Houpačka závěsná křesílko + sedátko           3 – 14 let               Max 50 kg
Kládová houpačka                                       3 – 14 let               Max 50 kg /sedátko
Kolotoč lavičkový                                        3 – 14 let
Lanová dráha                                             3 – 14 let               Max 50 kg
Lanová pyramida I                                      3 – 14 let
Pískoviště                                                  3 – 14 let                  
Prolézačka housenka                                   3 – 14 let
Pružinové houpadlo Koník                            3 – 14 let               Max 50 kg
Pružinové houpadlo Medvídek                      3 – 14 let               Max 50 kg
Psací tabule                                                3 – 14 let                
Šplhací sestava Z                                        3 – 14 let         

Herní prvek nedoporučujeme užívat pokud je kluzký, vlhký, nebo zamrzlý a povrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.          

Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje dle obecných předpisů.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

Provozovatel dětského hřiště: Obec Prachovice, Chrudimská 50, 538 04 Prachovice   Tel.: 469 660 881, 469 660 885, 607 532 782