Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ředitelé, učitelé a další pracovníci působící v minulosti na škole v Prachovicích


 

Řídící učitelé a ředitelé

Jan Erben                    1864 – 1872
Adolf Musil                  1872 – 1905
Václav Pilař                  1906 – 1923
Vincenc Kubata            1923 – 1938
Zdislav Balík                1938 – 1940
Alois Stárek                 1940 – 1945
Františka Víšková        1945 – 1947
Adolf Švadlenka           1947 – 1949
Blažena Švadlenková    1949 – 1950
Zdislav Balík                1950 – 1952
Vlastimil Sobotka         1952 – 1953
František Vaníček        1953 – 1956
Karel Havlíček             1956 – 1957
František Sláma          1957 – 1973
Karla Čepová               1973 – 1989
Josef Řezáč                 1989 –

Učitelé  

Do roku 1918
Julie Musilová
Josef Pechan
Anežka Kudrnová
Antonín Švadlenka
Karel Hrníček
Jan Hejda
Antonín Smetana
Antonín Joska
Anna Jirsíková
Anna Tichá
Vincenc Kubata
František Kubata
František Pešek
Jaroslav Švadlenka
František Pospíšil
František Křísa
Karel Košina
Josef Šedivý
Marie Böbmová
Josefa Horáčková
Emílie Pozdníková

Do roku 1938
Marie Böbmová
Josefa Horáčková
Emílie Pozdníková
Vincenc Kubata
Vlasta Kučerová
František Křísa
Marie Prášková
Květoslava Hyhlíková
Karla Vopršalová
Marie Klausová
Alois Prachař
Anna Tichá
Božena Prachařová (Vacková)
M. Kubelková
M. Zelinková
Helena Polanská
Emílie Mezeková
Marie Priknerová
Růžena Křikavová
Marta Schimerová
Jana Štroblová
Jiřina Princová
Marta Jirková
Mil. Balíková (Konečná)
Zdislav Balík
O. Sýkorová
Emma Nováková

Do roku 1953
Emma Nováková
Alois Stárek
Jiří Špaček
František Borovec
Mil. Balíková
O. Sýkorová
Anna Farová
Emma Stárková (Tatincová)
Josef John
Vladimír Semelka
Ladislav Janeček
Zorka Hovorková
Anna Secká
Vlasta Exnerová
Marie Krulišová
Eva Merunková
Josef Kruml
Vladimír Hameršmíd
Blažena Švadlenková
Božena Weigelová
Josefa Jeřábková
Josef Novák

Pamětní kniha z let 1953 – 1973 se bohužel nedochovala, lépe řečeno nenachází se v archívu školy, proto jsou údaje z tohoto období neúplné nebo žádné. Tímto se omlouváme učitelům, jejichž jména jsme z výše uvedených důvodů neuvedli.

Učitelé a vychovatelé ŠD

Do roku 1973
Ladislav Janeček
Marie Bendová
M. Straková
Evžena Plódrová
Květa Stehlíková
Ludmila Táborská (Hoffmanová)
Jitřenka Michálková
Oldřich Hula
Bohumil Mimra
Věra Dymáková
Jana Rambousková
Alena Mifková
Marie Hadrbolcová (Rulíková)
Marie Matyášová

Do roku 1998
Ladislav Janeček
Marie Bendová
Marie Chudárková
Květa Stehlíková
Věra Dymáková
Oldřich Hula
Jana Kvietková (Rambousková)
František Zitko
Zbyněk Kolář
Vlasta Janečková
Eliška Kutílková
Irena Chytilová
Marie Matyášová
Hana Čermáková
Hana Lupačová
Zdena Hulová
Milan Cink
Helena Radostová
Jaroslava Fišerová
Eva Halvová
Helena Junková
Helena Sedláčková
Zdena Ditrichová
Josef Heřmánek
Květa Michálková
Jiřina Chládková
Libuše Hendrychová
Alena Machová
Stanislav Levinský
Jiří Ptáčník
Miroslava Čížková
Viera Pekařová – vych.
Eliška Ptáčníková
Edita Havránková
Anna Veisová – vych.
Jaroslava Polgárová
Dana Kvasničková – vych.                                           Jana Svobodová
Eva Karabáčková
Věra Všetečková
Ivana Salavcavá
Marie Pluhařová
Miroslav Petržílka
Libor Škrlík
Zuzana Heřmanská (Javůrková)
Olga Fritscherová
Ladislava Dienová
Jitka Sedláčková (Provazníková)
Bohuslava Čepová
Martina Málkov
Marie Dostálová
Dagmar Neuvirtová
Iva Pemzová
Jitka Holasová
Ivana Strmisková
Miroslav Vystavěl
Jana Beránková
Jaroslava Ozoráková

Provozní zaměstnanci

Do roku 1998
Oldřich Vyskočil
Ladislav Živný
Jaroslav Pejchal
Marie Pejchalová
Zdena Dvořáková
Marta Voráčková
Věra Klemáková
Marie Nováková
Irena Ipserová
Monika Hrdličková

Školní jídelna

Do roku 1998
Věra Klemáková
Ladislava Růžičková
Marie Lebdušková
Ludmila Ferencová
Dana Bártová
Dagmar Brachová
Jana Bernátová
Věra Kadlecová
Milada Kavenská
                                       Zapsal Mgr. Josef Řezáč
                                    Heřmanův Městec, ředitel ZŠ