Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Přehrady v okolí Prachovic


Na řece Chrudimce
                             Hamry

Hamerská vodní nádrž je jedna z nejstarších přehrad u nás se sypanou hrází. Tato údolní přehrada je v terénní soutěsce mezi obcemi HamryStudnice. Přípravné práce byly zde zahájeny v roce 1904 a budována byla mezi roky 1906 až 1912. Jádro přehrady je z betonu, násep je hlinitý s jílovým těsněním. Povrch hráze je vyztužen kamennou dlažbou, vodní plocha je 66 ha, objem přehrady 2 580 m³. Přehrada v tomto úseku měla zabránit katastrofálním následkům povodní. Nyní slouží jako vodní zdroj pitné vody.                ♦ Virtuální prohlídka vodní nádrže Hamry.


Seč

Hráz přehrady Seč Sečská přehrada, zdroj fotografie: Wikipedie, autor: Roman Horník.Údolní nádrž postavená v létech 1925 – 1934, zděná hráz vysoká 42 metrů, 165 metrů dlouhá, plocha 220 hektarů. Zadržuje 22 milionů m³ vody. Charakteristický je ostrov a nad přehradou se tyčící zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Raritou tohoto vodního díla je dřevěný povrchově vedený přivaděč vody k elektrárně. Přehrada je hojně rekreačně využívána.        ♦ Virtuální prohlídka přehrady Seč.


Křižanovice

Hráz přehrady Křižanovice, zdroj fotografie: Wikipedie, autor: Prazak. Přehrada Křižanovice, zdroj fotografie: Wikipedie, autor: Prazak.Údolní nádrž postavena v letech 1947 – 1952, plocha téměř 32 hektarů, betonová hráz je vysoká kolen 30 m, délka hráze 130 metrů a šířka 6,6 metrů. Objem přehrady je 2,036 miliónů m³. Přehrada má zejména vodohospodářský význam. Více o přehradě Křižanovice naleznete zde.


Práčov

Vyrovnávací vodní nádrž. Podzemním tunelem o délce zhruba 3 kilometrů je sem vedena voda z Křižanovické přehrady pro chod místní elektrárny. Voda je dále sváděna do Práčovské nádrže, která je odběrným místem pro vodovod ChrudimPardubice. Jezero je drženo sypanou hrází o výšce 17,5 metrů a délce 210 metrů. Poblíž se nachází zřícenina hradu Strádov.
 

Na řece Doubravě
                            Pařížov

Přehrada PařížovPřehrada PařížovÚdolní přehradní nádrž z roku 1911. Hráz je postavena z lomového kamene. Má tvar základního statického trojúhelníku se skloněným návodním lícem, je technickou památkou. Koruna hráze je 142 metrů dlouhá a 31 metrů vysoká. Hráz má dvě výpusti o průměru 800 mm. Celkový objem nádrže je 1 770 000 m³.