Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Základní údaje o Prachovickém zpravodajiVydává: Obec Prachovice, Chrudimská 50, 538 04  Prachovice, IČ 270733, www.obecprachovice.cz, tel.: 469660881, e-mail: podatelna.prachovice@seznam.cz
Registrováno u MK ČR E 21147.

Redakční rada:  Zdena Betincová      šéfredaktorka
                         Dita Bořilová            členka
                         Bohuslava  Čepová   členka
                         Martin Hrdlička        grafik
                         Jaroslav Kyndl          člen,fotograf
                         Irena Musilová         členka
                         Eliška Ptáčníková     členka

Příspěvky je možno zasílat elektronicky:  prachovickyzpravodaj@seznam.cz,
nebo písemně na adresu obecního úřadu: Obecní úřad Prachovice
                                                             Chrudimská 50
                                                             538 04 Prachovice
Uzávěrka příštího čísla: 14.6.2019

♦  Zásady pro vydávání „Prachovického zpravodaje„ (*.doc).

♦  Etický kodex novináře Syndikátu novinářů České republiky (*.pdf).