Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sběrné místo pro tříděný odpad


 

Sběrné místo naleznete za garážemi na bývalé skládce komunálního odpadu ("kýpa").
 

Provozní doba sběrného místa

Sběrné místoPondělí     14:00 - 16:00Sběrné místo v Prachovicích
Čtvrtek      14:00 - 16:00
Sobota        8:00 - 10:00

(Výjma státních svátků)
 

Na sběrném místě je možno zanechat: plasty, lino, koberce, gumové kurty, pneumatiky,  textilní materiály, papír a lepenku, elektrospotřebiče, železný odpad, sklo (mimo autoskel a drátěného skla), stavební suť (mimo eternit, plynosilikáty a podobně nebezpečný odpad), rozebraný nábytek a biologický odpad (dřevo, větve, tráva). Na sběrném místě je také umístněn kontejner na textil do kterého patří: veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd., ale nepatří sem věci mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami a také průmyslové ústřižky látek.

Svoz kovového odpadu v obci probíhá každé první pondělí v měsíci.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu  každý lichý týden ve čtvrtek (do 24.11.2016).

Všem kteří třídí odpad a chovají se tak odpovědně k  našemu životnímu prostředí děkujeme.