Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Veřejné zakázky vypsané v roce 2019


 

19.březen 2019 - Název zakázky : „Předcházení vzniku biologicky          
                     rozložitelných a textilních odpadů v obci Prachovice“

           Více v přiložených souborech:   • Výzva k podání nabídky (*.pdf)

       • Zadávací dokumentace (*.pdf)

       • Příloha č.1 - Kryci list (*.doc)

                                                         • Příloha č.2 - Prohlášení k základní
                                                                                 způsobilosti (*.doc)

                                                         • Příloha č.3 - Kupní smlouva (*.docx)

       • Příloha č.4 - Položkový rozpočet (*.xlsx)

       • Příloha č.5 - Technická specifikace (*.pdf)

    Výsledek výběrového řízení:  • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (*.pdf)

                                                 • Rohodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (*.pdf)

 

Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Prachovice je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR schválilo tuto dotaci.