Dětské hřiště

Veřejné dětské hřiště v Prachovicích

Provozní doba

 • od května do září od 8:00 do 19:00 hod
 • duben a říjen od 9:00 do 18:00 hod

Veřejné dětské hřiště v Prachovicích

Návštěvní řád

Na dětském hřišti je zakázáno:

 • Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození nebo znečištění bude provozovatel dětského hřiště vymáhat náhradu škody podle OZ).
 • Vstupovat se zvířaty.
 • Kouřit, konzumovat alkohol, omamné a psychotropní látky.
 • Používat motorová vozidla.
 • Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně.
 • Pořádat propagační, reklamní a podobné akce bez souhlasu zřizovatele.
 • Užívat zařízení a jeho příslušenství jiným způsobem, než pro který bylo konstruováno.

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny provozovatele dětského hřiště.
 • Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval sebe, ani ostatní návštěvníky hřiště.
 • Dodržovat pořádek a čistotu.
 • Hlásit případné závady na zařízení provozovateli hřiště.
 • Děti do věku 6 let musí být na dětském hřišti v doprovodu rodičů.

Herní prvky:

 • Herní sestava UNI 3 – 14 let
 • Houpačka Hnízdo 3 – 14 let  Max 50 kg
 • Houpačka závěsná křesílko + sedátko 3 – 14 let Max 50 kg
 • Kládová houpačka 3 – 14 let Max 50 kg /sedátko
 • Kolotoč lavičkový 3 – 14 let
 • Lanová dráha 3 – 14 let Max 50 kg
 • Lanová pyramida I 3 – 14 let
 • Pískoviště 3 – 14 let
 • Prolézačka housenka 3 – 14 let
 • Pružinové houpadlo Koník 3 – 14 let Max 50 kg
 • Pružinové houpadlo Medvídek  3 – 14 let Max 50 kg
 • Psací tabule 3 – 14 let
 • Šplhací sestava Z 3 – 14 let

Herní prvek nedoporučujeme užívat pokud je kluzký, vlhký, nebo zamrzlý a povrch terénu hřiště (dopadové plochy zařízení) namrzlý.

Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje dle obecných předpisů.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

Provozovatel dětského hřiště:

 • Obec Prachovice
 • Chrudimská 50, 538 04 Prachovice
 • Tel.: 469 660 881, 469 660 885, 607 532 782