Z historie školky

23.7. 1948 byla zřízena mateřská škola výnosem školní rady v Praze. Podnět ke zřízení dal okresní školní výbor v Chrudimi. Zřízení provedl Adolf Švadlenka, ředitel národní školy v Prachovicích. Mateřská škola byla umístěna v učebně národní školy v přízemí. První učitelkou se stala Marta Výšková z Hěřmanova Městce.

1951 – 1952 - První záznam o počtu dětí - na školní rok bylo zapsáno 15 dětí. Provoz mateřské školy byl od 8:00 – 11:00 a od 13:00 – 15:00 hod.

1952 – 1953 - Správu mateřské školy provádí Jarmila Stehlíková, první ředitelka mateřské školy.

31.8. 1954 -Mateřská škola se stěhuje do soukromé vily Anny Musilové.

1.10. 1956 - V mateřské škole zaveden celodenní provoz.

1.5. 1958 - Mateřská škola se stěhuje do nové budovy.

1.6. 1958 - Zahájen provoz samostatné kuchyně v budově mateřské školy.

1.9. 1958 - Byla otevřena druhá třída.

1962 – 1963 - Zahrada mateřské školy byla ohodnocena jako nejlépe vybavená vesnická zahrada.

1969 – 1970 - Zřízeno oddělení batolat pro dvouleté děti.

1974 – 1975 - Otevřeno přípravné oddělení mateřské školy v budově základní školy. Poskytovalo přípravu na školní docházku dětem nezaměstnaných matek. Do tohoto oddělení pravidelně dojížděly děti ze sousedních obcí.

11.5. 1975 - V mateřské škole u příležitosti 30. výročí osvobození Československa uzavřena Družební smlouva s mateřskou školou ve Wetzendorfu v bývalém východním Německu.

1.9. 1977 - Byly otevřeny jesle, kam přechází z mateřské školy oddělení batolat.

10.5. 1978 - Mateřská škola přestěhována do náhradních prostor domu čp. 50. (Nyní je zde obecní úřad.) Je zahájena rekonstrukce budovy mateřské školy.

2.7. 1979 - Zahájen provoz v adaptované budově. Mateřská škola je závodní mateřskou školou prachovické cementárny.

1979 – 1980 - V mateřské škole otevřena třetí třída.

1980 – 1993 - Mateřská škola je čtyřtřídní. V těchto letech ji navštěvuje největší počet dětí v její historii – přes sto.

1993 - Zrušena jedna třída mateřské školy. V uvolněných prostorách je umístěna 1. třída základní školy. Zřizovatelem mateřské školy je obecní úřad.

Ředitelky mateřské školy

  • Jarmila Stehlíková 1952-1957
  • Emma Slámová 1957-1980
  • Anna Podroužková 1990-1992
  • Irena Musilová 1992-

Uvedené údaje jsou čerpány z pamětní knihy a kroniky mateřské školy. (Je třeba brát v úvahu, že tyto záznamy nejsou  úplné.)

Zapsala Irena Musilová, ředitelka mateřské školy v Prachovicích.