Učitelé

Ředitelé, učitelé a další pracovníci působící v minulosti na škole v Prachovicích

Řídící učitelé a ředitelé

 • Jan Erben 1864 – 1872
 • Adolf Musil 1872 – 1905
 • Václav Pilař 1906 – 1923
 • Vincenc Kubata 1923 – 1938
 • Zdislav Balík 1938 – 1940
 • Alois Stárek 1940 – 1945
 • Františka Víšková 1945 – 1947
 • Adolf Švadlenka 1947 – 1949
 • Blažena Švadlenková 1949 – 1950
 • Zdislav Balík 1950 – 1952
 • Vlastimil Sobotka 1952 – 1953
 • František Vaníček 1953 – 1956
 • Karel Havlíček 1956 – 1957
 • František Sláma 1957 – 1973
 • Karla Čepová 1973 – 1989
 • Josef Řezáč 989 –

Učitelé

Do roku 1918

 • Julie Musilová
 • Josef Pechan
 • Anežka Kudrnová
 • Antonín Švadlenka
 • Karel Hrníček
 • Jan Hejda
 • Antonín Smetana
 • Antonín Joska
 • Anna Jirsíková
 • Anna Tichá
 • Vincenc Kubata
 • František Kubata
 • František Pešek
 • Jaroslav Švadlenka
 • František Pospíšil
 • František Křísa
 • Karel Košina
 • Josef Šedivý
 • Marie Böbmová
 • Josefa Horáčková
 • Emílie Pozdníková

Do roku 1938

 • Marie Böbmová
 • Josefa Horáčková
 • Emílie Pozdníková
 • Vincenc Kubata
 • Vlasta Kučerová
 • František Křísa
 • Marie Prášková
 • Květoslava Hyhlíková
 • Karla Vopršalová
 • Marie Klausová
 • Alois Prachař
 • Anna Tichá
 • Božena Prachařová (Vacková)
 • M. Kubelková
 • M. Zelinková
 • Helena Polanská
 • Emílie Mezeková
 • Marie Priknerová
 • Růžena Křikavová
 • Marta Schimerová
 • Jana Štroblová
 • Jiřina Princová
 • Marta Jirková
 • Mil. Balíková (Konečná)
 • Zdislav Balík
 • O. Sýkorová
 • Emma Nováková

Do roku 1953

 • Emma Nováková
 • Alois Stárek
 • Jiří Špaček
 • František Borovec
 • Mil. Balíková
 • O. Sýkorová
 • Anna Farová
 • Emma Stárková (Tatincová)
 • Josef John
 • Vladimír Semelka
 • Ladislav Janeček
 • Zorka Hovorková
 • Anna Secká
 • Vlasta Exnerová
 • Marie Krulišová
 • Eva Merunková
 • Josef Kruml
 • Vladimír Hameršmíd
 • Blažena Švadlenková
 • Božena Weigelová
 • Josefa Jeřábková
 • Josef Novák

Pamětní kniha z let 1953 – 1973 se bohužel nedochovala, lépe řečeno nenachází se v archívu školy, proto jsou údaje z tohoto období neúplné nebo žádné. Tímto se omlouváme učitelům, jejichž jména jsme z výše uvedených důvodů neuvedli.

Učitelé a vychovatelé ŠD

Do roku 1973

 • Ladislav Janeček
 • Marie Bendová
 • M. Straková
 • Evžena Plódrová
 • Květa Stehlíková
 • Ludmila Táborská (Hoffmanová)
 • Jitřenka Michálková
 • Oldřich Hula
 • Bohumil Mimra
 • Věra Dymáková
 • Jana Rambousková
 • Alena Mifková
 • Marie Hadrbolcová (Rulíková)
 • Marie Matyášová

Do roku 1998

 • Ladislav Janeček
 • Marie Bendová
 • Marie Chudárková
 • Květa Stehlíková
 • Věra Dymáková
 • Oldřich Hula
 • Jana Kvietková (Rambousková)
 • František Zitko
 • Zbyněk Kolář
 • Vlasta Janečková
 • Eliška Kutílková
 • Irena Chytilová
 • Marie Matyášová
 • Hana Čermáková
 • Hana Lupačová
 • Zdena Hulová
 • Milan Cink
 • Helena Radostová
 • Jaroslava Fišerová
 • Eva Halvová
 • Helena Junková
 • Helena Sedláčková
 • Zdena Ditrichová
 • Josef Heřmánek
 • Květa Michálková
 • Jiřina Chládková
 • Libuše Hendrychová
 • Alena Machová
 • Stanislav Levinský
 • Jiří Ptáčník
 • Miroslava Čížková
 • Viera Pekařová – vych.
 • Eliška Ptáčníková
 • Edita Havránková
 • Anna Veisová – vych.
 • Jaroslava Polgárová
 • Dana Kvasničková – vych. Jana Svobodová
 • Eva Karabáčková
 • Věra Všetečková
 • Ivana Salavcavá
 • Marie Pluhařová
 • Miroslav Petržílka
 • Libor Škrlík
 • Zuzana Heřmanská (Javůrková)
 • Olga Fritscherová
 • Ladislava Dienová
 • Jitka Sedláčková (Provazníková)
 • Bohuslava Čepová
 • Martina Málkov
 • Marie Dostálová
 • Dagmar Neuvirtová
 • Iva Pemzová
 • Jitka Holasová
 • Ivana Strmisková
 • Miroslav Vystavěl
 • Jana Beránková
 • Jaroslava Ozoráková

Provozní zaměstnanci

Do roku 1998

 • Oldřich Vyskočil
 • Ladislav Živný
 • Jaroslav Pejchal
 • Marie Pejchalová
 • Zdena Dvořáková
 • Marta Voráčková
 • Věra Klemáková
 • Marie Nováková
 • Irena Ipserová
 • Monika Hrdličková

Školní jídelna

Do roku 1998

 • Věra Klemáková
 • Ladislava Růžičková
 • Marie Lebdušková
 • Ludmila Ferencová
 • Dana Bártová
 • Dagmar Brachová
 • Jana Bernátová
 • Věra Kadlecová
 • Milada Kavenská

Zapsal Mgr. Josef Řezáč
​​​​​​​Heřmanův Městec, ředitel ZŠ