Berlova vápenka

Berlova vápenka - muzeum vápenictví

V obci Závratec u Třemošnice se nachází cennáBerlova vápenka, zdroj fotografie: Wikipedie, autor: Jiří Strašek. technická a kulturní památka známá pod názvem Berlova vápenka. Vápenka vznikla kolem roku 1880. Doprava suroviny (vápence) byla prováděna pět kilometrů dlouhou nákladní lanovou košíkovou dráhou z Prachovic. V době kdy vznikla, byla technickým unikátem. V celém Rakousku-Uhersku nebyla žádná jiná podobná lanovka sloužící k zavážení vápenných pecí. Dřevěné stožáry této lanovky byly vysoké až dvacet metrů a lana unesla devadesát vozíků. Jejich cesta z Prachovic do Závratce trvala téměř padesát minut. Za  směnu, která trvala 10 hodin, zvládla lanovka přepravit 100 tun vápence. Po roce 1950 byla v Prachovicích vybudována

Berlova vápenka, zdroj fotografie: Wikipedie, autor: Jiří Strašek.nová velká vápenka a cementárna a následně docházelo k zastavení provozu ve starých vápenkách v okolí. V roce 1960 vyhasly i pece v Závratci. Poté dlouhá léta objekt Berlovy vápenky chátral. Až letech 2009–2010 provedlo město Třemošnice s podporou Evropské unie rekonstrukci vápenky, která dnes slouží veřejnosti jako muzeum železnohorského vápenictví. Vnitřní expozice v Berlově vápence je rozdělena do 4 částí: Počátky vápenictví v Železných horách, Berlova vápenka, Historie vápenky v Prachovicích, Co je vápenec. Nechybí historické dokumenty, fotografie, ale ani nástroje, které dělníci při své práci používali. Člověk tak lépe pochopí, jak se vápno kdysi zpracovávalo.

Informace o otvírací době naleznete zde.