Řeky a potoky

Několik řek a potoků v okolí Prachovic

Řeky

Chrudimka

Soutok řeky Labe a Chrudimky.Malebná řeka pramení ve Žďárských vrších. Její nejvýše položený pramen je u Svratouchu v Hornosvratecké hornatině v nadmořské výšce okolo 700 m n. m. Nejvýše položené místo, odkud může stéci voda do Chrudimky je Šindelný vrch (806 m n. m.). Řeka končí svoji pouť v Pardubicích na soutoku s Labem v nadmořské výšce 215 m n. m. Její délka je asi 108 km, s povodím 873 km². Většina jejího toku míří přes horská údolí, ve kterých jsou její vody spoutány několika přehradami – Hamry, Seč, Křižanovice, Práčov. Od Chrudimi teče rovinou. Nádherný výhled na řeku se nám naskytne nad obcí Bojanov, nad Lipkou, u Kameniček a nad Trhovou Kamenicí.

Dokumentární video o řece Chrudimce a jejím okolí.

Doubrava

Doubrava u Ronova nad DoubravouPramenná oblast Doubravy se nachází v lesích západně od Velkého Dářka v okolí obce Radostín.  Její nejvýše položený pramen je u Nové Huti ve Žďárských vrších v nadmořské výšce 700 m n. m. Nejvýše položené místo, odkud může stéci voda do Doubravy je Kamenný vrch (802 m n. m.). Teče při jihozápadní hranici CHKO Železné hory, u Chotěboře tvoří nádhernou přírodní scenérii Chráněné území údolí Doubravy v Doubravském údolí. Řeka je dlouhá asi 90 km, s povodím 599 km².Ústí do LabeZáboří nad Labem v nadmořské výšce 200 m n.m. Řeka se stává každoročně cílem mnoha vodáckých výprav.

Dokumentární video o řece Doubravě a jejím okolí.

Potoky

Zlatý potok

Zlatý potok u TřemošnicePotok pramení severně od Seče v nadmořské výšce 532 m n.m. Protéká obcí Kraskov, pod kterou napájí rybníky Horní a Dolní Peklo. Pod nimi potok proráží hřbet Železných hor směrem k Třemošnici, kterou následně protéká. Toto hluboké údolí známé jako Hedvíkovská rokle nábízí možnost ke krásným procházkám úchvatnou přírodou. Zhruba po dalších dvou kilometrech nedaleko Mladotic ústí Zlatý potok v nadmořské výšce 267 m n.m. do řeky Doubravy.

Lovětinský potok

Lovětinský rybníkVytéká z Lovětinského rybníku, poblíž této vodní plochy je příjemné posezení na křižovatce U Rudova s výhledem na Kaňkovy hory a hrad Lichnici. Potok pokračuje malebným údolím, ve kterém je Národní přírodní rezervace Kaňkovy hory – Lichnice. Délka jeho toku činí 8,2 km a plocha povodí měří 14,5 km².