Zástavy obce

Znak

znak obce Prachovice                      

Vlajka

  vlajka  obce Prachovice          

Návrh blasonu          

Znak - V červeném štítě pod stříbrnou hlavou s modrou listovou korunou vztyčené stříbrné kladivo mezi dvěma zkříženými zlatými ostrvemi o šesti sucích.
Vlajka - List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený v poměru 5:11, uprostřed bílého pruhu modrá listová koruna, pod ní v červeném pruhu vztyčené bílé kladivo mezi dvěma zkříženými žlutými ostrvemi o šesti sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Prachovice

Kompozice předkládaných návrhů znaku a vlajky obce (poloha 18km jz od Chrudimi, p.p.z.1398, příslušenství hradu Lichtenburka, později heřmanoměsteckého panství) prezentují Prachovice jako obec s dlouhodobou tradicí těžby vápence a pálení vápna (kombinace červené a stříbrné symbolizující oheň a barvu vápence, tradiční nástroje k lámání kamene - špičáky, kladivo), s historickou vazbou na nedaleký středověký hrad Lichtenburk (kámen na jeho stavbu byl dovážen z lomu, v jehož blízkosti osada vznikla - barevně upravené zkřížené ostrve byly převzaty z erbu pánů z Lichtenburka), a kaplí Nanebevzetí Panny Marie z doby kolem roku 1888 (koruna).

Miroslav J.V. P a v l ů, heraldik

Fotografie z předání rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci

Fotografie z předání rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci.Fotografie z předání rozhodnutí o udělení znaku a vlajky obci.