CzechPOINT

Czech POINT v Prachovicích

Czech POINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Od roku 2008 je na obecním úřadě Prachovice zřízeno pracoviště Czech POINTu, určené ke snadnější komunikaci občanů s veřejnou správou z jednoho místa.

Pracoviště CzechPOINTu nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup. U níže uvedených výstupů je přímý odkaz na podrobný popis toho, co občan získá, co k tomu potřebuje vědět a kolik ho to bude stát. Další informace o projektu získáte na hlavní stránce Czech POINTu.

Ověřené výstupy z Czech POINTu mohou občané získat na obecním úřadě v Prachovicích a to každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin. Službu vyřizuje paní Jana Myšková - tel. 469 660 881, e-mail: evidence@obecpracovice.cz