Individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu obce Prachovice

Vzhledem k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou žadatelé povinni od 20.2.2015 žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Prachovice písemně, na níže uvedeném formuláři.

Pro rok 2025 se žádosti podávají do 30.11.2024 na OÚ Prachovice, Chrudimská 50, 538 04 Prachovice nebo osobně.

Termín vyúčtování dotace za rok 2024 je 30.11.2024.

V letošním roce uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Prachovice naleznete v souladu s § 10d, zákona č. 24/2015 na elektronické úřední deska obce Prachovice. Starší smlouvy naleznete v archivu úřední desky.