Svoz tříděného odpadu

Jak třídit odpad

  • Na obecním úřadě si v úředních hodinách ZDARMA vyzvedněte pytle na třídění odpadu a označovací štítky.
  • Doma třiďte odpad do těchto pytlů. Odpad můžete třídit i do vlastních pytlů. Je ale nutné, aby v pytli byly vždy jen odpady z domácností, které do něj patří. Jinak vám pytel nebude odvezen.
  • Pytel označte příslušným štítkem.
  • Každý druhý čtvrtek dejte do 12:00 hodin plné a zavázané pytle před váš dům.
  • Větší kusy plastů (židle, přepravky, velké dětské hračky ... ), velké kartonové krabice můžete položit vedle pytlů, budou též odvezeny.

Co kam patří?

Plast

Sem patří: plastové výrobky, plastové obaly, přepravky, plastové sáčky, pytle, nákupní tašky, kelímky od jogurtů, a dalších potravin, pěnový polystyren, fólie, lahve a kanistry od nápojů, pochutin, kosmetiky.
Sem nepatří: výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny, ...), elektrické kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, oleji apod., plastové díly s kovovými částicemi, textilie z umělých vláken, molitan, stavební polystyren.

Nápojové kartony

Sem patří: Čisté vícevrstvé kartony od nápoju (krabicové mléko, džus, víno).
Sem nepatří: Papír plasty, kov, měkké sáčky např. od kávy a různých potravin.

Papír

Sem patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, krabice z papírové lepenky, ostatní neznečištěný papír.
Sem nepatří: papír znečištěný potravinami či hygienicky závadný (plenky, vložky), papírové obaly s plasty a kovy, celé knihy.

Kovové obaly

Sem patří: plechovky od nápojů, kovová víčka od jogurtů a kompotů, prázdné kovové obaly od kosmetiky, prázdné konzervy od krmiv pro zvířata.
Sem nepatří: obaly od cigaret, kávy, sušenek, celofán, obaly od jedů, plechovky znečištěné od barev a ředidel, domácí spotřebiče, vysloužilá elektrická zařízení.

Sklo

Sklo třiďte jako doposud do kontejnerů rozmístěných v obci.

Sběrná hnízda (sklo, papír, plast) jsou:

  • Sídliště Bučina (před obchodem č. p. 233)
  • Chrudimská 112 (před obchodem)
  • Dlouhá (před obchody č. p. 153 - 155)
  • U Sokolovny

Kontejner na plast je také umístěn před Základní školou Prachovice (Školní č. p. 57)

Proč třídit odpad

Ušetříme
Ceny za svoz a ukládání komunálních odpadů se neustále zvyšují, což má dopad na výši poplatku vybíraného od občanů. Bránit se tomu můžeme tím, že budeme odpad třídit a vyhazovat tedy méně odpadů do popelnic. Za množství vytříděného odpadu dostáváme finance do našeho obecního rozpočtu. Čím více vytřídíme, tím více peněz dostaneme.

Zlepšíme životní prostředí a své zdraví
Spalováním plastů v domácích kamnech vznikají velice nebezpečné karcinogenní látky, které se uvolňují v kotelně i komíně. Pálením plastů ohrožujete zdraví vaše i vašich sousedů. Neničte si tedy zdraví a třiďte odpad.

Chráníme neobnovitelné zdroje
Vytříděné odpady jsou surovinou pro další výroby. Z recyklovaných plastů se vyrábějí různé stavební prvky, ploty, dlaždice, palety, funkční oblečení pro sportovce, obaly. Např. dresy naší hokejové reprezentace na OH byly vyrobeny z PET lahví.
Kdyby tyto výrobky nebyly vyrobeny z recyklovaných surovin, bylo by na jejich výrobu nutné spotřebovat neobnovitelné zdroje energie.

Pomáháme ekonomice
S vytříděnými surovinami je nutné provést mnoho výrobních úkonů, aby se z nich stal výrobek. Tyto výrobní úkony znamenají práci pro lidi a činnost pro firmy. Surovina vyhozená na skládce již mnoho lidí nezaměstná.

Dodržujeme zákon o odpadech a jeho novelu č. 229/2014Sb.
Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

Obec Prachovice je od roku 2015 zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Společnost EKO-KOM, a.s. provozuje v souladu se zákonem o obalech tzv. integrovaný systém využití a recyklace obalových odpadů. Uzavřením smlouvy jsme se začlenili do systému sdruženého plnění a získáváme tím nárok na finanční příspěvky na tříděný sběr komunálních odpadů.

Jak systém funguje? Výrobci, dovozci, plniči, prodejci obalů a baleného zboží mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a následného využití. Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a využívat komunální odpad. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou předány dále k využit.

Odměna pomáhá obci snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.

logo