Rok 2012

Veřejné zakázky vypsané v roce 2012


 

13.srpna 2012 - Výběrové řízení na monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky

Více v přiložených souborech:   • Výzva k podání nabídky (*.pdf)

 

 30.března 2012 - Výběrové řízení na elektroinstalaci Základní školy v         Prachovicích

Více v přiložených souborech:   • Výzva k podání nabídky (*.doc)

      • Elektroinstalace (*.doc)

      • Rozsah prací (*.xls)

      • Vzor smlouvy (*.doc)

Výsledek výběrového řízení: Komise vybrala f. ELMONT DPU s.r.o. Zahájení 1.etapy červenec 2012. Celková cena rekonstrukce 2 177 440,80Kč. Cena první etapy nepřekročí částku 828 000,- Kč s DPH.(finanční spoluúčast Holcim 500 000,-Kč)

 

30.března 2012 -  Výběrové řízení na opravu komunikace ulice Okružní    v Prachovicích

Více v přiložených souborech:   • Výzva k podání nabídky (*.pdf)

      • Dokumentace (*.pdf)

      • Rozsah prací (*.pdf)

      • Vyjádření ČEZ (*.pdf)

      • Vyjádření VS (*.pdf)

      • Vyjádření O2 (*.pdf)

Výsledek výběrového řízení: Komise vybrala nejlevnějšího dodavatel f. M-SILNICE a.s. Pardubice. Cena: 1 060 977,Kč bez DPH.

 

6.března 2012 - Výběrové řízení na dataprojektor pro školu

Více v přiložených souborech:   • Výzva k podání nabídky (*.pdf)

Výsledek výběrového řízení:  • V souboru zde (*.pdf)

 

22. března 2012 - Výběrové řízení na opravu hrobky Musilových na          hřbitově v Prachovicích

Více v přiložených souborech:   • Výzva k podání nabídky (*.pdf)

      • Rozsah prací (*.xls)

      • Fotky hrobky (*.pdf)

      • Vzor smlouvy (*.doc)

Výsledek výběrového řízení: Výběrové řízení vyhrála f. Vertikál,která od zakázky později odstoupila. Na druhém místě se umístila f. NOVO, která bude opravu provádět od července 2012. Celková cena opravy 301 716,-Kč vč. DPH.(spolufinancování grant v soutěži Cena Holcim) Oprava bude dokončena do 31.8.2012.