Rok 2014

Veřejné zakázky vypsané v roce 2014

10.prosinec 2014 - Výběrové řízení na „Nákup IT techniky“ pro školu

Více v přiložených souborech:

Výsledek výběrového řízení:

7.listopad 2014 - Výběrové řízení na „Energetické úspory obecního úřadu v Prachovicích" 

Více v přiložených souborech:

Výsledek výběrového řízení:

12.srpen 2014 - Výběrové řízení na dětské hřiště

Více v přiložených souborech:

Výsledek výběrového řízení:

5.srpen 2014 - Technický dozor investora a koordinátor BOZP na akci zateplení OÚ Prachovic

Více v přiložených souborech:

Výsledek:

20.červenec 2014 - Rekonstrukce topení v sauně - Jednalo se o zakázku malého rozsahu, kde obec oslovila tři místní zhotovitele.

Výsledek:

17.květen 2014 - Výběrové řízení na dlážděný chodník pro dětské hřiště

Více v přiložených souborech:

Výsledek výběrového řízení:

22.duben 2014 - Výběrové řízení na rekonstrukci sanitárních uzlů mateřské školy Prachovice

Více v přiložených souborech:

Výsledek výběrového řízení:

8.duben 2014 - Výběrové řízení na „Výměna vodovodního a odpadního   potrubí“ pro školu

Více v přiložených souborech:

Výsledek výběrového řízení:

27.březen 2014 - Výběrové řízení na „Oprava silnice na Míčov“

Více v přiložených souborech:

Výsledek výběrového řízení:

20.únor 2014 - Výběrové řízení na „DODÁVKA SERVERU“ pro školu

Více v přiložených souborech: