Rok 2019

Veřejné zakázky vypsané v roce 2019

19.březen 2019 - Název zakázky : „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Prachovice“

Více v přiložených souborech:

Výsledek výběrového řízení:

Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Prachovice je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR schválilo tuto dotaci.