Sběrné místo (odpady)

Sběrné místo pro tříděný odpadSběrné místo v Prachovicích

Sběrné místo naleznete za garážemi na bývalé skládce komunálního odpadu ("kýpa").

Provozní doba sběrného místa

  • Pondělí  14:00 - 16:00
  • Čtvrtek  14:00 - 16:00
  • Sobota 8:00 - 10:00
  • (Výjma státních svátků)

Na sběrném místě je možno zanechat: plasty, lino, koberce, gumové kurty, pneumatiky,  textilní materiály, papír a lepenku, elektrospotřebiče, železný odpad, sklo (mimo autoskel a drátěnéhSběrné místoo skla), ozebraný nábytek a biologický odpad (dřevo, větve, tráva). Na sběrném místě je také umístněn kontejner na textil do kterého patří: veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd., ale nepatří sem věci mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami a také průmyslové ústřižky látek.

Svoz kovového odpadu v obci probíhá každé první pondělí v měsíci.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu  je  každý lichý týden ve čtvrtek  od 15. do 47. týdne.

V obci je realizován svoz tříděného odpadu.

Třídit můžete také přímo do sběrných nádob umístěných v obci.

Sběrná hnízda (sklo, papír, plast) jsou:

  • Sídliště Bučina (před obchodem č. p. 233)
  • Chrudimská 112 (před obchodem)
  • Dlouhá (před obchody č. p. 153 - 155)
  • U Sokolovny

Kontejner na plast je také umístěn před Základní školou Prachovice (Školní č. p. 57)

Všem kteří třídí odpad a chovají se tak odpovědně k  našemu životnímu prostředí děkujeme.